Dari Ali bin Abu Thalib r.a, ia berkata," Nabi SAW, apabila ia mengucapkan salam setelah sholat, beliau berdoa," Allahummagfirli ma' Qaddamtu wa ma' Akhkrartu wa ma'  Asrartu wa ma' A'lantu wa ma' Asraftu, wa ma' Anta A'lamu Bihi minni, Antal Muqaddimu wa Anta Muakhkhiru La Illaha Illa Anta" ( Ya Allah, ampuni aku atas apa yang telah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan, apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan, apa yang aku lakukan secara berlebihan, dari apa yang Engkau lebih tahu daripada diriku. Engkau yang Maha Mendahulukan dan Yang Maha Mengakhirkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau." ( HR. Abu Dawud No. 1506 )